Jdi na obsah Jdi na menu
 


Majdalena 2010 - 2011

Možná si někteří pravidelní návštěvníci našich stránek a příznivci různých řopíkových snažení (ať už z řad laiků či odborné veřejnosti) všimli neaktivity této rubriky v uplynulém roce. 

Největším problémem, který bránil otevření objektu pro veřejnost byla absence zapůjčené strakonické lafety v pravé střílně objektu, kterou jsme již museli vrátit původnímu majiteli, který ji urgentně potřeboval do jednoho ze svých objektů. 

Dalším problémem se tedy logicky ukázalo, co s pravou střílnou. První možností bylo dokončit vlastními silami celou strakonickou lafetu. Což o podklady by nešlo (plány už jistou dobu máme), zde je stále spíše problém vhodného materiálu, času a výrobních kapacit. Proto padlo rozhodnutí vybavit právě tuto místnost do stadia skutečného možného stavu improvizace ze září 1938 (ZB 26 na kulometném závěsu + podpůrný stolek a další vychytávky). Tomu ovšem stále bránila po celý rok 2010 (a dodnes brání) nemožnost vytáhnout předchozím majitelem neodborně zasazené čepy strakonické lafety, které stále překážejí v střílně i s rámem lafety. Tato situace trvá již od počátku našeho využívání objektu. První pokusy o vyndání proběhly neůspěšně v září 2008.   

Ale celkově se zdaleka nedá říci, že by činnost našeho sdružení kolem prvorepublikové armády v roce 2010 nějak stagnovala. Někteří členové našeho KVH již značně vylepšili své uniformy 29. pěšího pluku (vylepšení se týkalo zejména nákupu nových "brněnských"replik, namísto poválečných kopřiváků) se kterými se zůčastnili několika kvalitních akcí s námětem roku 1938. Své místo v této tematice zaujímá i ztvárňování nepřítele - tzv. Freikorpsu. I v tomto jsme dle mého názoru poměrně za uplynulý rok  značně pokročili...

Neustávala ani souvislá výzkumná a badatelská činnost, jak v terénu tak i v různých archivech. Toto neustále souvisí spíše s bádáním nad 1. a 2. jihočeskou HOP v prostoru Budějovicka, ovšem často se víceméně náhodou najdou i zajímavé dokumenty co se týče úseku 184 (časem by se zde mohly objevit zeditované). Z terénních výzkumů v letech 2009-2010 lze jmenovat např. rekognoskaci linie na jižní Moravě od Nové Bystřice po Pohansko u Břeclavi (léto 2009), dále zevrubnější průzkum první poloviny úseku 183 (říjen 2009) a v neposlední řadě průzkum části úseku 197 nedaleko Křenova na Českokrumlovsku v září 2010.  

K lepšímu přídám několik odkazů:

- prezentace čs. branné moci v rámci KVH Süd -

http://www.sud.estranky.cz/clanky/prezentace/armada-csr.html

- naše zapojení do zajímavého projektu "Severní Českobudějovicko"

http://www.severniceskobudejovicko.estranky.cz

Zde je možné v sekci "Moderní doba do r. 1939" najít několik článků, týkajících se zejména úseku 146 Vitín a jednotek, které v září tuto 2. HOP obsazovaly. Jinak myslím, že na tomto webu si každý zájemce o historii at už regionu či jinak, vybere to své...

http://www.severniceskobudejovicko.estranky.cz/clanky/moderni-doba-do-roku-1939/

- Přečtěte si zajímavé zprávy z průzkumů:

http://www.majdalena.estranky.cz/clanky/zpravy-z-pruzkumu/

Neopomeňte si prohlédnout ani připojené fotogalerie !!!

A posledně bych si dovolil upozornit čtenářstvo na stránky

http://www.pkmodely.estranky.cz

I zde najde pozorné oko zajímavé článečky, ovšem již ne zcela úplně orientované na čs. opevnění jako na čs. armádu v našem jihočeském regionu.